Mắt bị mờ, mắt bị nhoè là dấu hiệu gì? Đây có phải là bệnh?

Mắt bị mờ, mắt bị nhoè là dấu hiệu gì? Đây có phải là bệnh?

1800 55 88 74