Mắt mờ đột ngột, mắt trở nên mờ dần có nguy hiểm không?

Mắt mờ đột ngột, mắt trở nên mờ dần có nguy hiểm không?

1800 55 88 74